برند برگوت را بهتر بشناسیم

برند برگوت را بهتر بشناسیم

 

ابراهیم لوئیس برگوت

 

 

 درسال ۱۷۷۵ توسط ابراهیم لوئیس برگوت ، درساعت سازی نچاتل درBREGUET

 

سوئیس تاسیس شد .او قبل از راه اندازی کسب و کار خود در زمینه ساعت سازی در هورلوگ پاریس به مدت ۱۰ سال به مطالعه در باره انواع ساعت پرداخت و ساعت سازی را به طور کاملا حرفه ای مطالعه نمود.

 

 

ابراهیم  با ازدواجش با دختر بورژوازی فرانسوی ، پشتیبانی را فراهم کرد که به او اجازه می داد کارگاه خود را باز کند.

 

پشتکار Breguet در طول دوره کارآموزی خود او را به عنوان ساعت ساز و به عنوان یک دانشجوی ریاضیات کمک کرد تا او کسب و کار خود را ایجاد کند. ملکه ماری آنتوانت، پس از تماشای پیچ ​​خوردگی های منحصر به فرد در ساعت های برگوت یکی از مشتریان ثایت او شد و چند ساعت

ازاو خرید.

 

موفقیت Breguet او را ثروتمند ساخته است. در طول زندگی خود، شرکت او حدود ۱۷۰۰۰ ساعت را تولید کرد. با این حال، او همیشه یک سبک زندگی ساده را حفظ کرد. او برای مهربانی و نوآوری های خود شناخته شد.

 

 

 

این کسب و کار موفقیت آمیز بود و در سال ۱۸۰۷ ابراهیم لوئیس بروگت پسرش لوئیس آنتین را به عنوان همکار خود معرفی کرد.

 

در سال ۱۹۷۶، مالک این برند کارخانه فرانسوی را تعطیل کرد و تولید را به Vallée de Joux در سوئیس انتقال داد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.